Ana Şifre

Şifrem.com hesabınızın maksimum güvenliği için güçlü bir ana şifre kullanmanız önemlidir. Belirlediğiniz şifreyi sadece siz bilirsiniz. Şifrem.com dâhil hiç kimse şifrenize erişemez.

Şifreleriniz veritabanında asla düz metin olarak saklanmaz. Karmaşık ve tek yönlü bir algoritma ile şifreniz şifrelenir ve veritabanında şifrelenmiş hali yine şifrelenmiş bir "hash" ile birlikte saklanır. Veritabanındaki şifrelenmiş bilgiden, şifrenizi elde etmek mümkün değildir.

Şifrenizi asla bir başkasıyla paylaşmayınız.

Örnek kayıt:

Belirlediğiniz şifrenin veritabanındaki karşılığı şuna benzeyecektir:

Şifre:

XXXXNRfTQOWTZ0I84yA_7STiU__evU-6TXXXXXXXXXJNzxQ-Znzi0Yt6qQbTB9r0RUEraRItp01NCZXXXXXXXXtLInNRihSiNxcNnMmhIcAXXXXXxXXXXApCXgg

Hash:

XXXXMFM6Ss-Trg9AXOl99fuGts-X3ExXXXXXXXXXxxELWle7ZnPMA9MzCaHgUPMeVqi-_36XXXXwdTDvLLi9_KRfww0Z180PVU3pIKwJcQc9X0u5nyIrFwpI7GFDSne-XKchvpfS6ZtbEJrE4nGUHem6w22kGqKXXXXXXXXXxl2x0irUx69Z6xzszlCyv2MYO2av0aqoplB7WUMG9GLO9b8WXXXXXXXXxxDoKg4x9nggVZKGoMByCQqllfGQ||