Hesabınız Sona Erdiğinde

Şifrem.com, kullanıcı verilerine saygı duyar.

Hesabınızın son kullanma tarihi geçse bile verilerinize erişebilirsiniz.

Bu durumda, sadece mevcut verileriniz üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştiremezsiniz.